Skip to main content
Persondatapolitik

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi behandler dine data i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

P.P.Busselskab A/S (herefter ”pp busser”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som pp busser har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

P.P.Busselskab A/S (Herefter ”pp busser”)

CVR-nr. 8297 1610

Birkegårdsvej 32

8361 Hasselager

T: 8628 4388

E: pp-bus@pp-bus.dk

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: IP-adresser, netværkslokation

 • Retsgrundlag: Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

 • Opbevaring af dine personoplysninger: Oplysninger indsamlet i forbindelse med brug af vores hjemmeside gemmes indtil 1 år efter, du senest har besøgt hjemmesiden.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Når du bestiller transportydelser fra pp busser, indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan udføre den aftalte transportopgave.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi indsamler de oplysninger, der er nødvendige for at udføre transportopgaven, og det er eksempelvis navn, telefonnummer, e-mailadresse og adresser ​

 • Retsgrundlag: Opfyldes lovkrav, jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. bl.a. bogføringsloven, behandlingen af personoplysninger er nødvendig som led i opfyldelsen af aftaler vi er part i, jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b., og for at forfølge en legitim interesse jf. EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 • Opbevaring: Oplysninger,vi modtager, og som ender med en aftale om transport, gemmes indtil 6 år efter aftalen, medmindre vi ved lov er forpligtet til at skulle gemme dem længere og medmindre du fortsat – efter de 6 år – er en tilbagevendende kunde. I det tilfælde vil vi gemme kontaktoplysninger mv., indtil der ikke har været aktive bestillinger i 6 år. Såfremt der er tale om oplysninger modtaget i forbindelse med afgivelse af tilbud fra en ikke i forvejen eksisterende kunde, vil disse oplysninger blive gemt i op til 3 år, medmindre der senere hen indgås en aftale om transport.Så vil disse oplysninger blive gemt i op til 6 år efter den sidste aftale om transport. 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Når du ansøger om et job hos os, indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan vurdere, hvorvidt du er kvalificeret til det ansøgte job
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: navn, adresse, kortoplysninger (køre-, førerkort, chaufføruddannelsesbevis, diverse uddannelses-/kursusbeviser samt CPR-nr. (såfremt det ikke er anonymiseret forinden fremsendelse af kortoplysninger)

 • Retsgrundlag: Denne behandling af oplysninger​er​nødvendig​for,​at​vi​kan​varetage​vores​interesser​i​at vurdere din egnethed til jobbet. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra​f.​

 • Opbevaring:​I det tilfælde, at du ikke får jobbet,​opbevarer dine personoplysninger i op til 6 måneder, idet vi vil tage kontakt til dig i denne periode, såfremt en ny jobmulighed opstår.​Efter de 6 måneder vil dine oplysninger blive slettet i vores system.​Dine oplysninger vil alene blive brugt internt i pp busser, og det er alene et begrænset antal medarbejdere, der har adgang til dine oplysninger. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre. ​

​Dine rettigheder​

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.​

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på e-mail (pp-bus@pp-bus.dk), herunder med konkrete oplysninger om, hvad du ønsker.​

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)​

​Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.​

Ret til berigtigelse (rettelse)​

​Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.​

Ret til sletning​

​I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.​

Ret til begrænsning af behandling​

​Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.​

Ret til indsigelse​

​Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.​

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)​​

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.​

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.​

Klage til Datatilsynet ​

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.​

Dokumentoplysning​

Dette er 1. version af pp bussers persondatapolitik skrevet 13. maj 2018.​

Cookie deklaration